پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی صنایع  

مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی

عنوان:

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

استاد راهنما: جناب پروفسور ایرج مهدوی

استاد راهنمای دوم: جناب دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش………………….. 1

1-1 مقدمه………………….. 2

1-2 اظهار مسئله و ضرورت پژوهش………………….. 3

1-3 اهداف پژوهش………………….. 6

1-4 سوالهای پژوهش………………….. 7

1-5 نوآوری پژوهش………………….. 7

1-6 ساختار کلی پژوهش………………….. 7

فصل دوم مرور ادبیات…………………… 8

2-1 مقدمه………………….. 9

2-2 تحولات زنجیره تامین…………………… 10

2-3 مفهوم زنجیره تامین…………………… 11

2-4 اهمیت مدیریت زنجیره تأمین…………………… 12

2-4-1 مفهوم یک پارچه سازی…………………… 13

2-4-2 انواع استراتژی های همکاری در زنجیره تامین……………… 13

4-2-1 زنجیره تامین سنتی………………….. 14

2-4-2-2 تبادل اطلاعات…………………… 17

2-4-2-3 مدیریت موجودی توسط فروشنده…………………. 19

2-4-2-4 تامین هم زمان شده…………………. 19

2- 5 انواع نرم افزار ها برای مدیریت زنجیره تامین…………… 21

2-5-1 نرم افزارهــــاي برنامه ريزي منابع موسسه………………….. 22

2-5-2 نرم افزارهاي گروه مديريت زنجيره تامين……………… 22

2-5-3 ابزارهاي بهينه سازي توليد………………….. 22

2-5-4 ابزارهاي تجزيه و تحليل………………….. 22

2-6 اهمیت انتخاب تامین کننده…………………. 23

2-7 پیچیدگی شرایط تاثیر گذار بر مسئله انتخاب تامین کننده………….. 25

2-8 ویژگی های مسئله انتخاب تامین کننده…………………. 26

2-8-2 رویکرد تعداد اقلام مورد نیاز………………….. 27

2-8-3 رویکرد تعداد دوره های مورد نظر برای تصمیم گیری…………………… 27

2-8-4 رویکرد تعداد اهداف و معیار های مورد نیاز برای تصمیم گیری………… 28

2-9مرور ادبیات انتخاب تامین کننده…………………. 29

2-10 مرور ادبیات مدیریت موجودی توسط فروشنده…………………. 41

فصل سوم روش پژوهش………………….. 62

3-1 مقدمه………………….. 63

3-2 روش پژوهش………………….. 63

3-2-1 مسئله 1………………….. 63

3-2-1-1 مفروضات مسئله 1………………….. 63

3-2-2مسئله 2………………….. 64

3-2-2-1 مفروضات مسئله 2………………….. 64

3-2-3 نمادها ………………….64

3-2-3-1پارامترها…………………. 64

3-2-3-2 متغیرهای تصمیم گیری…………………… 66

3-3 انواع توابع تقاضا ………………….67

3-3-1 تعریف تابع تقاضا…………………. 67

3-3-1-1 تابع تقاضای هیکس……………………. 67

3-3-2تابع تقاضای مارشال………………….. 68

3-4 ساختار ریاضی مسئله 1………………….. 693-4-1 ساختار ریاضی مدل سنتی…………………… 69

3-4-2 ساختار ریاضی مدلVMI………………….

3-5 ساختار ریاضی مسئله 2………………….. 74

3-5-1 توضیح مدل ریاضی مسئله ………………….2. 75

3-6 الگوریتم جستجوی هارمونی…………………… 77

3-7 تنظيم پارامتر الگوريتم حل………………….. 83

3-7-1 طراحي آزمايشات كامل…………………. 83

3-7-2 طراحي آزمايشات تاگوچي…………………. 83

فصل چهارم حل مدل………………….. 86

4-1 مقدمه………………….. 87

4-2 حل مسئله 1………………….. 87

4-2-1 مثال عددی:…………………. 87

4-3 حل مسئله ………………….2. 92

4-3-1 تنظیم پارامترهای الگوریتم حل………………….. 92

4-4 تست کارایی…………………… 95

4-4 تعمیم مثال عددی مسئله 2………………….. 97

فصل پنجم نتایج وپیشنهادات…………………… 101

5-1   نتایج…………………… 102

5-2 پیشنهادات…………………… 103

ضمایم و پیوست ها…………………. 104

ضمیمه1-1………………….. 105

مراجع و منابع  ………………….107

چکیده:

مدیریت موجودی توسط فروشنده[1] یکی از مکانیزم های هماهنگی بین فروشنده و خرده فروش، برای بهبود کارایی زنجیره تامین[2] می باشد. در حقیقت تحت این سیستم، فروشنده به عنوان تامین کننده، سطح کالای مورد نظر را در انبار خرده فروش مدیریت می نماید، و خرده فروش، تامین کننده را با اطلاعات ضروری جهت در نظر گرفتن کالای کافی برای رفع نیاز و تقاضای مشتری تغذیه می کند.

این پژوهش به ادغام مسائل کنترل موجودی توسط فروشنده، انتخاب تامین کننده[3] و قیمت گذاری می پردازد. زنجیره تامین در نظر گرفته شده به صورت سه سطحی، متشکل از تامین کننده (ها)، یک خرده فروش و مشتری (ها)، برای یک نوع کالا می باشد. همچنین با در نظر گرفتن چندین معیار برای انتخاب تامین کننده، مساله را به واقعیت های صنعت نزدیک تر می نماید. هدف انتخاب تامین کننده و تعیین سیاستهای مدیریت موجودی بهینه و قیمت گذاری[4] خرده فروش با در نظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت در دو مدل به توضیح زیر می باشد.

1- انتخاب فقط یک تامین کننده و مقایسه آن با حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی[5] و حالت اجرای مدیریت موجودی توسط فروشنده.

2- انتخاب یک یا چندین تامین کننده در حالت کمبود کالا، تحت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده.

مسئله اول به صورت یک مدل ریاضی، غیر خطی می باشد؛ که با ارائه مثال عددی، برتری اجرای سیستم VMIبه حالت سنتی در مسئله انتخاب تامین کننده، را نشان می دهد. مسئله دوم به صورت یک برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با عدد صحیح[6] اظهار و توسط الگوریتم فراابتکاری جستجوی هارمونی[7] حل می نماییم. و در نهایت با ارائه مثال عددی، تامین کننده یا تامین کنندهایی که با اجرای قیمت گذاری بهینه توسط خرده فروش در سیستم VMIبیشترین سود را برای آن فراهم نماید، انتخاب می شوند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

زنجیره تامین، سیستم پویایی می باشد که شامل کلیه فعالیت ها از مرحله ی تامین مواد خام تا رسیدن محصول نهایی به دست مشتری می گردد. هدف مدیریت زنجیره تامین، یک پارچه سازی این فعالیت ها به صورت یک فرآیند بدون وقفه، به منطوره حداقل کردن هزینه های سیستم و افزایش سطح رضایت مشتری می باشد. در دنیای پر رقابت و پر سرعت امروز که بر پایه انتظارات بالای مصرف کنندگان برای کیفیت بالای محصولات و زمان تحویل کم استوار می باشد، سازمانها در فشارند که از هر فرصتی برای بهینه کردن امتیازات رقابتی و فرآیند های تجاری خود بهره گیری کنند. برای رسیدن به این مقصود مدیران و محققان به یک نتیجه واحدی رسیده اند، به منظوره آنکه یک سازمان در محیط رقابتی باقی بماند، بایستی با شرکاء زنجیره تامین کار کنند و بدین وسیله عملکرد کل زنجیره را بهبود دهند. در این بین تامین کنندگان می توانند به عنوان یکی از مهمترین شرکاء در زنجیره تامین محسوب شوند و تصمیم گیری برای انتخاب این شرکاء از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین کنندگان برای کار با آنها در جهت موفقیت یک سازمان امری مهم و حیاتی می باشد. بیشتر محققین و مدیران پی برده اند که انتخاب مناسب تامین کننده و مدیریت آن وسیله ایی می باشد که از آن می توان برای افزایش رقابت پذیری زنجیره تامین بهره گیری نمود.

زنجیره تامین سنتی، یک سیستم شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان می باشد که این اعضا از طریق جریان رو به جلو[1] مواد و جریان رو به عقب[2] اطلاعات به یکدیگر متصل هستند. در زنجیره تامین سنتی هر عضو تنها مسئولیت کنترل موجودی خودش را بر عهده دارد. چالش اصلی که کلیه اعضا اعم از خرده فروش، توزیع کننده، تولید کننده و تامین کننده با آن روبرو هستند این می باشد که برای مرتفع ساختن تقاضای مشتریان، چه میزان سفارش به سیستم تولیدی بایستی داد. در واقع این مساله، مهمترین سوال در کنترل موجودی کلاسیک می باشد. زنجیره تامین سنتی به این شکل شناسایی می گردد که در آن، هر عضو، تنها تولید خود را بر اساس شرایط خودش یعنی تقاضای مشتریان، سطوح موجودی و میزان کار در جریان ساخت[3]، پایه گذاری می کند و به گونه اختصار در صدور سفارشات، هر سطح مراقب مدیریت شرایط خاص خودش می باشد. در این نوع زنجیره عرضه، هر سطح، تنها راجع به مشتریان بلاواسطه و مستقیم خود اطلاع دارد. این وضعیت باعث می گردد که تامین کنندگان، نسبت به آن چیز که که مشتریانشان برای پوشش سطح انتظار مشتریان خود سفارش خواهند داد؛ دیدی ناکافی داشته باشند که این خود باعث بروز مشکلاتی خواهد گردید. همین امر سبب گردید تا شکل جدیدی از مدیریت زنجیره تامین ایجاد گردد که کنترل موجودی توسط فروشنده نام گرفت. این روش مدیریت، نظری کلی به زنجیره و به صورت واحد داشته و کوشش در ایجاد تعامل هر چه نزدیک تر و هماهنگی هر چه بیشتر میان اعضای زنجیره تامین دارد.

یک برنامه کنترل موجودی توسط فروشنده، تفاهم نامه ای می باشد که در آن تامین کننده، سطح موجودی مشتریانش را کنترل کرده و در مورد تکمیل موجودی آنها احساس مسئولیت می کند. بدین ترتیب تامین کننده عهده دار انجام سفارشات و کنترل موجودی مشتریانش می گردد. این سیستم برای پاسخ گویی سریع تامین کننده به تقاضای بازار، و کاهش هزینه های موجودی و کارایی تسهیلات تولید را به همراه دارد. در سال های اخیر استقبال نسبتا خوبی از این سیستم نگهداری موجودی شده می باشد. استقبالی که متاثر از پیشرفت فناوری اطلاعات، افزایش رقابت و عوامل دیگر بوده می باشد و می توان گفت در حال حاضر کنترل موجودی توسط فروشنده بستر مناسبی برای حرکت از دنیای سنتی به دنیای مدرن در علم موجودی به شمار می رود.

1-2 اظهار مسئله و ضرورت پژوهش

در این پژوهش به ادغام مسائل انتخاب تامین کتتده، مدیریت موجودی توسط فروشنده، و قیمت گذاری پرداخته شده می باشد. که با در نظر داشتن ماهیت مسائل فوق، در این پژوهش دو نوع مسئله در نظر گرفته شده می باشد.

1- انتخاب فقط یک تامین کننده

2- امکان انتخاب چندین تامین کننده

در نوع اول، مسئله در نظر گرفته شده در این پژوهش به صورت یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از یک تامین کننده – یک خرده فروش و چندین مشتری نهایی می باشد. در این پژوهش به دلیل نامحدود بودن ظرفیت هریک از تامین کننده ها فقط یک تامین کننده انتخاب می گردد و از تابع تقاضای هیکس[4] با نوع خطی، که تابعی از قیمت خرده فروشی می باشد، به مقصود تابع تقاضای مشتریان، مد نظر قرار گرفته شده می باشد. خرده فروش برای برآورده کردن تقاضای مشتریان، بایستی تامین کننده مناسب در دو حالت مدیریت موجودی سنتی و مدیریت موجودی VMI با معیار های مختلفی که عبارتند از: نوع سیاست VMI، از نظر مقدار انباشته ارسالی، تعداد دفعات باز پرسازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و قیمت عمده فروشی و در حالت سنتی معیار های، قیمت عمده فروشی و مقدار سفارش خرده فروش و تعداد دفعات سفارش دهی آن، به گونه ایی انتخاب نماید، که خرده فروش با تعیین سیاست قیمت گذاری که انجام می دهد، بیشترین سود، برای آن فراهم گردد. در این مسئله، خرده فروش، کالاها را در بازار مختلف و مستقل از یکدیگر به فروش می رساند به گونه ایی که همه کالاهای دریافتی از تامین کننده منتخب، کاملا به فروش برسد و حالت کمبودی برای هیچ یک از اعضای زنجیره تامین ایجاد نشود. در نهایت اجرای مدیریت موجودی VMIرا با حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی در مسئله انتخاب تامین کننده، مقایسه می گردد و مقدار قیمت بهینه خرده فروشی و مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پرسازی بهینه در هر دو نوع مدیریت موجودی بدست می آید. شکل (1-1) به صورت مفهومی، تفاوت حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی و مدیریت موجودی VMI ارائه شده در مسئله اول این پژوهش را نشان می دهد.

در ادامه، مدل نوع اول را تعمیم داده، و به این شکل که در نوع دوم، مسئله در نظر گرفته شده به صورت، یک زنجیره تامین سه سطحی مانند نوع اول می باشد، با این تفاوت که در این حالت به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید هریک از تامین کننده ها، می توان چندین تامین کننده انتخاب نمود. در این مسئله، از تابع تقاضای هیکس با نوع کاب داگلاس، که تابعی از قیمت خرده فروشی می باشد، به منظوره تابع تقاضای مشتریان مد نظر قرار گرفته شده می باشد.

خرده فروش با دریافت تقاضای مشتریان، تامین کننده یا تامین کننده های مناسب را در سیستم مدیریت موجودی VMI با در نظر داشتن معیارهای متفاوتی که عبارتند از: نوع سیاستVMI ، از نظر مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پر سازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و همچنین نرخ خرابی کالاهای ارسالی تامین کننده، قیمت عمده فروشی و هزینه پرداخت شده به خرده فروش به ازای هر واحد کمبود کالا در نظر گرفته می گردد. این مسئله به صورت یک مدل تک هدفه غیر خطی آمیخته با عدد صحیح مدل سازی شده می باشد. پس تامین کننده/ تامین کننده هایی با در نظر داشتن سیستم VMI که اجرا می کنند، بتوانند با تعیین سیاست قیمت گذاری که خرده فروش اجرا می کند، بیشترین مقدار سود را برای آن به همراه داشته باشند، برای پیاده سازی سیستم VMI انتخاب خواهند گردید. شکل (1-2)، اظهار مفهومی روابط بین اعضای زنجیره تامین و سیاست های به کار گرفته شده در این پژوهش را نشان می دهد.

[1] Feed-Forward

[2] Up-Stream

[3] Work In Process

[4] Hikes

[1] Vendor Managed Inventory )VMI)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2] Supply Chain (SC)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[3] Supplier Selection

[4] Pricing

[5] Traditional

[6] Mixed Integer Non Linear Programming (MINLP)

[7] Harmony Search Algorithm (HS)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان