پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه اصفهان

دانشکده فني و مهندسي

گروه کامپيوتر

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته ی کامپيوتر گرايش نرم ­افزار

عنوان:

يک روش چند­بعدي براي پيشنهاد­ دهنده ­هاي آگاه­ از زمينه در تجارت سيار

استادان راهنما:

دکتر محمد­علي نعمت­بخش

دکتر ناصر موحدي نيا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه………………………. 1

1-2 موضوع تحقيق………………………. 3

1-3 موضوع تحقيق………………………. 4

1-4 اهميت و ارزش تحقيق………………………. 6

1-5 اهداف تحقيق………………………. 6

1-6 کاربرد نتايج تحقيق………………………. 6

1-7 مروري بر ساختار پايان ­نامه……………………… 7

فصل دوم: تجارت سيار

2-1 مقدمه……………………… 8

2-2 تجارت سيار…………………….. 9

2-3 دسته ­بندي ادبيات تحقيقاتي تجارت سيار…… 11

2-3-1 حوزه تحقيقات نظری………………………. 11

2-3-2 شبکه بي­سيم……………………… 12

2-3-3 ميان­ افزار سيار…………………….. 13

2-3-4 زير­بناي کاربري بي­سيم……………………… 14

2-3-5 کاربرد­هاي تجارت سيار…………………….. 14

2-4 فناوري­هاي تجارت سيار…………………….. 16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5 استاندارد­هاي بي­سيم……………………… 18

2-6 بستر پياده­سازي کاربرد­هاي تجارت سيار ………………. 19

2-6-1 زبان­هاي برنامه­ نويسي موبايل………………………. 22

2-7 جمع­بندي………………………. 23

فصل سوم: زمينه3-1 مقدمه……………………… 25

3-2 زمينه……………………… 26

3-2-1 تعاريف پارامتريک……………………….. 26

3-2-2 تعاريف کلي………………………. 27

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-3 دسته ­بندي اطلاعات زمينه……………………… 28

3-4 آگاهي از زمينه……………………… 31

3-5 طراحي زمينه……………………… 32

3-6 جمع­بندي………………………. 33

فصل چهارم: سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده

4-1 مقدمه……………………… 35

4-2 بررسي عملکرد سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده…………………….. 36

4-2-1 روش­هاي مبتنی بر محتوا…………………….. 38

4-2-1-1 معضلات و محدوديت­­هاي روش­هاي مبتني بر محتوا …………. 41

4-2-2 روش­هاي فيلترسازي مشارکتی………………………. 42

4-2-2-1 معضلات و محدوديت­­هاي روش­هاي فيلتر­سازي مشارکتي………. 46

4-2-3 روش­هاي ترکيبي………………………. 48

4-3 ارزيابي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده…………………….. 49

4-4 بسط قابليت­هاي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده…………………….. 51

4-4-1 شرکت­دادن شناختي جامع از کاربران و اقلام در فرآيند پيشنهاد­دهي……. 51

4-4-2 امتياز­گذاري چند­معياري………………………. 52

4-4-3 پيشنهاد­دهنده ­هاي غير­تداخلي………………………. 53

4-4-4 انعطاف ­پذيري………………………. 53

4-4-5 توسعه شاخص­هاي ارزيابي………………………. 544-4-6 بهره گیری از اطلاعات زمينه در پيشنهاد­دهنده­ ها…………………….. 55

4-4-7 ساير گزينه ­ها براي بسط و توسعه سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده ……. 55

4-5 جمع­بندي………………………. 55

فصل پنجم: روش جديد چند­بعدي براي پيشنهاد­دهي آگاه از زمينه

5-1 مقدمه………………………57

5-2 سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده آگاه­از­زمينه در تجارت سيار……….. 58

5-3 مدل­سازي اطلاعات زمينه……………………… 59

5-4 روش چند­بعدی در سيستم­های توصيه­ گر سيار آگاه از زمينه……. 61

5-5 جمع­بندي………………………. 68

فصل ششم: ارزيابي  

6-1 مقدمه……………………… 69

6-2 روش ارزيابی………………………. 69

6-2-1 پياده­سازي سيستم جمع ­آوري داده…………………….. 70

6-3 پياده­ سازي روش پيشنهاد­دهي………………………. 72

6-3-1 پياده­ سازي روش پيشنهاد­دهي دو­بعدي………………………. 73

6-3-2 پياده­ سازي روش پيشنهاد­دهي چند­بعدي………………………. 78

6-4 جمع­بندي………………………. 82

فصل هفتم: جمع­بندي و راهکار­هاي آينده 

7-1 مقدمه……………………… 84

7-2 راهکار­هاي آينده ……………………..85

منابع و مآخذ………………………. 87

چکیده:

بهره گیری از زمينه، به عنوان اطلاعات پويايي که توصيف­گر وضعيت کاربران و اقلام بوده و بر فرايند تصميم­گيري و انتخاب کاربران تاثيرگذار می باشد، توسط سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده در تجارت سيار، در جهت ارتقاء کيفيت مناسب پيشنهاد­دهي ضروري می باشد. در اين تحقيق يک روش جديد چند­بعدي براي پيشنهاد­دهي آگاه از زمينه در تجارت سيار ارائه­ شده می باشد. در اين روش اطلاعات کاربران، اقلام، پارامتر هاي زمينه و ارتباط ميان آنها در يک فضاي چند­بعدي نمايش ­داده مي­گردد که به آن مکعب چند­بعدي امتيازات گفته مي­گردد. در اين فضا زمينه­ هاي مشابه به­ گونه جداگانه براي هر کاربر شناسايي مي­شوند که اين کار با شناسايي الگوهاي مصرف متفاوت کاربران در شرايط زمينه­اي مختلف انجام مي­گردد. با بدست آوردن اين اطلاعات، يک فضاي جديد دوبعدي ايجاد­شده و پيشنهاد­دهي نهايي با بهره گیری از يک روش فيلتر­سازي مشارکتي در اين فضا انجام مي­گيرد. ارزيابي روش از طريق پياده ­سازي آن در يک سيستم پيشنهاد­دهي محصولات غذايي رستوران­ها شامل پارامتر­هاي زمينه­اي روز، زمان، آب و هوا و همراه علاوه بر پارامتر­هاي کاربر و اقلام و مقايسه آن با روش سنتي پيشنهاد­دهي و بدون در­نظر­­گرفتن اطلاعات زمينه انجام گرفته ­می باشد. براي پياده­سازي روش فيلتر­سازي مشارکتي از شبکه­ هاي خود­سازمانده بهره گیری­شده­می باشد. شبکه­ های خود­سازمانده، نوعی از شبکه هاي عصبي بدون ناظر هستند. مقايسه و ارزيابي نتايج با بهره گیری از محاسبه شاخص F1 که يکي از شاخص­هاي استاندارد و پر بهره گیری براي ارزيابي پيشنهاد­دهنده­ ها می باشد، انجام گرفته ­می باشد. بر اساس اين نتايج، روش پيشنهاد­دهي چند­بعدي در حدود شانزده درصد بهبود نسبت به روش سنتي پيشنهاد­دهي را نمايش مي­دهد که همين مساله کارايي روش را از نظر کيفيت پيشنهاد­دهي تاييد مي­کند.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده در تجارت سيار مانند موضوعات پر­اهميت سال­هاي اخير بوده­اند که با ظهور تکنولوژي­هاي بي­سيم و تسهيل حرکت تجارت الکترونيکي از محيط­هاي سيمي به سوي بي­سيم­ مورد توجه قرار­گرفته­اند. تجارت سيار به­معناي انجام فعاليت­هاي تجارت­الکترونيک از طريق محيط­هاي بي­سيم، به­طورخاص اينترنت بي­سيم، و وسايل دستي سيار مي­باشد که با­ پيدايش تکنولوژي بي­سيم در عرصه اينترنت و بهره گیری روزافزون از وسايل سيار در نظر داشتن آن رو به افزايش می باشد[1,2]. به کاربرد­هاي تجارت سيار دو خصوصيت ويژه تحرک[1] و دسترسي وسيع[2] نسبت داده­شده­می باشد[1,3] که اولين خصوصيت بر امکان از بين رفتن محدوديت­هاي مکاني و دومين خصوصيت بر امکان از بين رفتن محدوديت­هاي زماني در بهره گیری کاربران از خدمات اين نوع کاربرد­ها تاکيد دارد[1,3,4,5]. اين­که کاربران براي انجام فعاليت هايي زیرا بانکداري الکترونيکي يا خريد الکترونيکي محصولات، قادر به جايگزيني وسايلي زیرا تلفن­هاي سيار و ­همراه­هاي شخصي ديجيتال (پي.دي.اِي)[3] به­جاي کامپيوتر­هاي شخصي باشند، تسهيلات زيادي را براي آنها و فرصت­هاي جديدي را نيز براي کسب وکار­ها فراهم­­­خواهد­نمود و لزوم در نظر داشتن اين عرصه را براي محققان نمايان مي­سازد[1,3].

اما پياده­سازي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده در محيط­هاي سيار بدون در­نظر­گرفتن پارامتر­هاي تاثير­گذار در اين محيط چندان مناسب­نخواهد­بود. مجموعه اين پارامتر­ها، اطلاعات زمينه را تشکيل مي­دهند [6].

عملکرد سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده معرفي منابع مورد نياز کاربران به آنهاست. اين منابع مي­توانند مواردی مانند اطلاعات خاص مورد نياز کاربر و يا کالاها­يي مانند کتاب يا فيلم مورد علاقه يک کاربر را از ميان انبوه کالاهايي که کاربر با اطلاعات آن­ها روبروست، در­بر­گيرند[7,8,9]. درسيستم­هاي پيشنهاد­دهنده، سه مجموعه داده اصلي يعني مجموعه کاربران (C)، مجموعه اقلام قابل توصيه(S) (مانند کتاب، فيلم، موسيقي و غيره) و مجموعه داده­هايي که ارتباط ميان دو مجموعه قبلي را تعريف می­کنند، وجود­دارند. مجموعهS مي­تواند شامل صد­ها، هزار­ها و حتي ميليون­ها کالا در کاربرد­هاي مختلف بوده و به­گونه مشابه مجموعه C نيز مي­تواند چنين وضعيتي را داشته باشد. ارتباط ميان دو مجموعهC و S مبتني بر ساختار امتياز­گذاري می باشد که ميزان مفيد بودن يا مورد علاقه بودن کالا را براي کاربر مشخص مي کند. اين ارتباط با تابعي تحت­ عنوان تابع سودمندي، u، به صورت ارتباط زير تعريف مي­گردد.

که در آن Ratings، مجموعه مرتبي مانند اعداد صحيح غير­منفي يا مجموعه اعداد حقيقي در بازه­اي معين مي­باشد.

در سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده مقادير u معمولاً فقط بر روي زير مجموعه­اي از دامنه C×S تعريف­شده­می باشد و نه بر تمام آن و قسمت هاي نامشخص اين دامنه را بايد با ­بهره گیری از داده­هاي موجود به­صورت تخميني مشخص نمود. هدف نهايي سيستم­های توصيه­کننده با ارائه پيشنهاد اقلام با بالاترين امتيازات تخميني به کاربران محقق مي­گردد به­طوريکه براي هر کاربر ، اقلام با حداکثر ميزان سودمندي انتخاب و معرفي مي­گردد[7].

تا به امروز روش­هاي پيشنهاد­دهي زيادی ارائه شده­می باشد که اين روش­ها و متدولوژی­ها در دسته­بندی­های زير قرار می­گيرند[7,9,10]:

– مبتنی بر محتوا[1] : در اين گروه از روش­ها، اقدام پيشنهاد­دهي با بهره گیری از يافتن اقلامي انجام مي­گيرد که بيشترين تشابه را با اقلامي داشته باشند که در­گذشته مورد­علاقه کاربر بوده­اند. به عبارت ديگر u(c,s)، سودمندي کالاي s براي کاربر c، بر اساس کليه مقادير موجود u(c,si) هايي که si مشابه به s بوده و si جزء کالاهاي مورد علاقه کاربر هستند،­ برآورد مي­گردد.

– فيلترسازي مشارکتی : در اين گروه از روش­ها، اقدام پيشنهاد­دهي با بهره گیری از يافتن اقلامي انجام مي­گيرد که مورد علاقه کاربران با سلايق مشابه کاربر بوده­اند. کاربران با سلايق مشابه يعني کاربراني که اقلام يکساني را امتياز­دهي مشابه کرده باشند. به­عبارت ديگر u (c, s) بر اساس مقادير موجودu(cj ,s) بدست مي­آيد که cj کاربران مشابه با c مي­باشند.

– مدل ترکيبي[2]: روش­هايي که دو روش مبتني­بر­محتوا و فيلتر­سازي مشارکتي را ترکيب مي­کنند و به اين صورت از مزايای هر دو روش در جهت شناسايي و معرفي کالاها بهره مي­گيرند.

در نگاهی ديگر روش­های پيشنهاد­دهي، اعم از مبتنی بر محتوا و فيلتر­سازی مشارکتي به دو دسته روش­هاي مبتني بر حافظه[3]و مبتنی بر مدل[4] تقسيم مي­شوند. در­مقايسه با الگوريتم­هاي مبتنی بر حافظه، الگوريتم­هاي مبتنی بر مدل، با بهره گیری از روش­های يادگيري ماشين[5] مدلي را با بهره گیری از مجموعه امتيازات موجود ايجاد کرده و از آن به­مقصود پيشگويي امتيازات بهره گیری مي­کنند[7,10,11].

1-2 موضوع تحقيق

موضوع اين تحقيق، ارائه روشي براي پيشنهاد­دهي آگاه از زمينه در تجارت سيار مي­باشد. با­ پيدايش تکنولوژي بي­سيم در عرصه اينترنت و بهره گیری روزافزون از وسايل سيار، پياده­سازي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده در محيط­هاي سيار با در نظر داشتن محدوديت­هاي خاص آن زیرا هزينه­بر بودن زمان اتصال و تبادل داده، محدوديت پهناي باند، کيفيت پايين اتصال و محدوديت­هاي ورودي و خروجي وسايل سيار، نياز به بررسي بيشتر را در جهت ارائه اطلاعات مرتبط­تر و شخصي­سازي­شده­تر مي­طلبد. بررسي تاثير اطلاعات زمينه به­عنوان شرايط و محيط دربرگيرنده کاربر و به­عنوان اطلاعاتي که بر فرايند تصميم­گيري وي تاثير­گذارند، برخروجي اين­گونه کاربرد­ها، مساله­اي می باشد که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته­می باشد.

1-3 پيشينه تحقيق

ظهور تکنولوژي­هاي بي­سيم و بهره گیری رو به­افزايش وسايل سيار، فرصت­هاي زيادي را پيش روي کاربرد­هاي تجارت الکترونيک قرار­داده­می باشد. با در نظر داشتن محدوديت­هاي خاص محيط­هاي سيار، ارائه اطلاعات به­صورت شخصي­سازي­شده­تر و سفارشي­شده­تر يکي از اهداف مهم کاربرد­هاي تجارت سيار می باشد. در­نظرگرفتن اطلاعات زمينه به­عنوان شرايط و محيط دربرگيرنده کاربر و به­عنوان اطلاعاتي که بر فرايند تصميم­گيري وي تاثير­گذارند، در ارائه خروجي اين­گونه کاربرد­ها مانند مواردي می باشد که مي­توان از آن در جهت ارائه اطلاعات مرتبط­تر به کاربران بهره گرفت.

سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده همواره مانند موضوعات پر اهميت در حوزه تجارت الکترونيک بوده­می باشد. سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده سيار آگاه از زمينه در آغاز راه هستند. دسته مهمي از سيستم­هاي آگاه از زمينه را سيستم­هاي آگاه از مکان تشکيل مي­دهند. يانگ، چنگ، و دايا[12]، يک سيستم پيشنهاد­دهنده آگاه از مکان براي محيط­هاي سيار ارائه­داده­اند که هدف آن توصيه وب­سايت فروشندگان با در نظر­گرفتن علايق و پيش­فرض­هاي مشتري و همچنين فاصله مکاني وي با مکان فيزيکي مشخص­شده در وب­سايت­ها مي­باشد. در روش مزبور، دو فاکتور فوق به­گونه جداگانه محاسبه­ شده و سپس بر اساس ترکيبي از آنها به پيشنهاد وب­سايت­ها پرداخته مي­گردد. يکي ديگر از اين نوع سيستم­ها پروکسيمو[13] می باشد که يک سيستم پيشنهاد­دهنده آگاه از مکان براي محيط­هاي داخلي زیرا موزه­ها و گالري­ها می باشد. اين سيستم بر اساس علايق و پيش­فرض­هاي کاربر به پيشنهاد اقلام پرداخته و مکان اقلام را بر روي نقشه­اي بر روي وسيله همراه کاربر نمايش مي­دهد.

بهره گیری از ساير اطلاعات زمينه­اي علاوه­بر مکان نيز مورد توجه توسعه­دهندگان اين نوع سيستم­ها قرار­گرفته­می باشد. پخش موسيقي يکي از حوزه­هاي کاربردي پر­مصرف در ميان کاربران سيار مي­باشد و به همين دليل بهره گیری از پيشنهاد­دهنده­هاي آگاه از زمينه در اين حوزه مورد توجه قرار­گرفته می باشد. از آنجايي که تاثير موسيقي بر روح و جسم بشر ثابت شده­می باشد، انتخاب موسيقي با در نظر داشتن شرايط مي­تواند وضعيت دوست­داشتني­تري را فراهم­کند و افراد را در انجام فعاليت­هايشان ياري رساند. مثلاً موسيقي مي­تواند کارايي فرد را در حال انجام تمرينات فيزيکي بهبود بخشد، اضطراب را کاهش دهد و ميزان يادگيري را بهبود بخشد. [14] يکي از تحقيقاتي می باشد که در اين حوزه ارائه­شده­می باشد. در اين تحقيق علاوه­بر بررسي روش­هاي فيلتر­سازي مبتني­بر زمينه و مرور پيشنهاد­دهنده­هاي سيار آگاه از زمينه موسيقي، پيشنهاد­دهنده سيار آگاه از زمينه AndroMedia ارائه شده­می باشد. پيشنهادات با در نظر داشتن زمينه جاري کاربر که با بهره گیری از حسگر­هاي بلوتوث در سمت برنامه مشتري بدست مي­آيند و همچنين سلايق کاربر تهيه مي­شوند. همچنين در مرجع [15] نيز پيشنهاد­دهي آگاه از زمينه موسيقي در محيط­هاي سيار مورد بررسي قرار­گرفته­می باشد. در تحقيق پارک، يو و چو[16] نيز يک سيستم آگاه از زمينه موسيقي با بهره گیری از شبکه­هاي بيزين فازي و تئوري سودمندي ارائه­شده­می باشد. فرايند پيشنهاد­دهي تحليل شده و سودمندي آن مورد ارزيابي قرار­گرفته­می باشد.

گردشگري نيز يکي از حوزه­هاي جذاب براي پياده­سازي پيشنهاد­دهنده­هاي سيار آگاه از زمينه مي­باشد. امروزه گردشگران انتظار دارند که دسترسي شخصي به اطلاعات گردشگري در هر زمان، هر مکان و در هر شرايطي را داشته­باشند. راهنما­هاي گردشگري سيار، چنين اطلاعاتي را در اختيار کاربران قرار مي­دهند. در مرجع [17] اختصار­اي از کار­هاي انجام­شده در زمينه راهنماهاي گردشگري سيار تحت وب انجام گرفته­می باشد. همچنين در مرجع[18]  تاثير آگاهي از زمينه در سيستم­هاي اطلاعاتي گردشگري سيار مورد بررسي قرار گرفته­می باشد. در [19] نيز يک کاربرد توريستي سيار با نام COMPASS ارائه­شده­می باشد. در اين تحقيق به بررسي ترکيب آگاهي از زمينه با سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده پرداخته شده­می باشد. پارامتر­هاي زمينه­اي اين تحقيق شامل زمان و مکان مي­باشند. اين سيستم خدمات خود را با نياز­هاي کاربر که بر اساس علايق و زمينه جاري وي مشخص مي­گردد، تطبيق مي­دهد.

در [20] نيز يک سيستم پيشنهاد­دهنده تصاوير با بهره گیری از يک روش داده­کاوي که ترکيبي از روش­هاي مبتني­بر­محتوا و مبتني­بر اطلاعات زمينه مي­باشد ارائه­شده­می باشد. اطلاعات زمينه بهره گیری­شده در اين تحقيق شامل زمان و مکان هستند. لي، ونگ، جنگ و داي[21]، يک سيستم توصيه­کننده آگاه از زمينه براي کاربرد­هاي تجارت سيار ارائه­داده­اند. در اين تحقيق از مدل چند­بعدي موجود در سيستم­هاي OLAP براي نمايش فضاي توصيه­گري و از روش مبتني بر کاهش فضا به­مقصود کاهش فضاي توصيه­گري به فضاي دو­بعدي و انجام عمليات توصيه­گري در فضاي مزبور بهره گیری­کرده­اند.

بهره گیری از آنتولوژي و وب معنايي در سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده سيار آگاه از زمينه نيز در تحقيقات بسياري مورد توجه­قرار­گرفته­می باشد[22,23,24]. تکنولوژي­هاي وب معنايي، دسترسي هوشمند و کارا به اطلاعات را بهبود بخشيده­اند. از آنتولوژي مي­توان براي مدل­سازي زمينه و همچنين براي مدل­سازي ارتباط زمينه با ساير مجموعه­داده­ها بهره گیری­نمود. در تحقيق حاضر، يک روش جديد پيشنهاد­دهي آگاه از زمينه در تجارت سيار ارائه­شده­می باشد.

[1] Content-Based

[2] Hybrid Model

[3] Memory-Based

[4] Model-Based

[5] Machine learning

 [1] Mobility

[2] Broad reach

[3] Personal Digital Assistant (i.e. PDA)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان