پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي کامپيوتر (هوش مصنوعي)

عنوان:

طراحی و پیاده سازی نوعی پنل لمسی مادون قرمز مبتنی بر بازشناسی الگو

 استاد راهنما:

دکتر سید علی اکبر صفوی

دکتر رضا بوستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول……………………. 1

1- مقدمه ……………….. 2

1-1- مقدمه  ………………..2

1-2- دسته بندی صفحات لمسی………………..   4

1-3- تاریخچه اجمالی از طریقه توسعه و ابداء انواع تکنولوژی های لمسی موجود:…………….. 8

1-4- انواع مختلف صفحات لمسی تا به امروز……………….. 9

1-5- تنیجه گیری و توضیح طریقه کلی رساله………………..  11

فصل دوم…………………. 12

2- تحقیقات اخیر در زمینه ساخت صفحات لمسی…………………. 13

2-1- مقدمه ……………….. 13

2-2- توضیح کامل روش Liu ………………..

2-3- توضیح کامل روش Moeller………………..

2-4- جمع بندی  ……………….. 29

فصل سوم…………………. 30

3- ارائه بستری نو، تحلیلی بر روش های موجود در این بستر و ارائه روشی جدید……. 31

3-1- مقدمه ……………….. 31

3-2- ارائه بستری جدید ……………….. 31

3-3- ارائه روشی کارآمد در بستر جدید ……………….. 47

3-4- جمع بندی  ……………….. 51

فصل چهارم ……………….. 52

4- آزمایش ها و نتایج…………………. 53

4-1- مقدمه ……………….. 53

4-2- روش نمونه بردای  ……………….. 53

4-3- مشخصات کامپیوتر بهره گیری شده در این پژوهش………………..   56

4-4- نتایج بدست آمده و مقایسه آن………………..  56

4-5- جمع بندی  ……………….. 58

فصل پنجم  ……………….. 59

5- نتیجه گیری…………………. 60

5-1- مقدمه ……………….. 60

5-2- پژوهش های آینده ………………..60

فصل ششم ………………..  62

6- پیوست ها……………….. 63

6-1- مشخصات هندسی صفحه لمسی طراحی شده……………….. 63

6-2- محاسبه مقدار ولتاژ خروجی به صورت نمونه ……………….. 63

6-3- برگه های مشخصات سنسور ها……………….. 66

7- فهرست منابع………………… 77

چکیده:

مسئله موقعیت یابی همواره به عنوان پایه و اساس مسائل مطرح در تمامی انواع صفحات لمسی بحث برانگیز بوده می باشد، مقصود از موقعیت یابی، تشخیص مکان انگشت یا انگشتان قرار داده شده بر سطح صفحه لمسی می باشد.از طرفی وابستگی شدید صفحات لمسی به جنس مواد بکار رفته در ساخت آنها موجب بروز چالشی عظیم در نحوه ساخت صفحات لمسی جهت افزایش دقت موقعیت یابی شده می باشد، در این پایان نامه آغاز با مطالعه صفحات لمسی رایج، روشی جدید جهت موقعیت یابی فارغ از جنس مواد بکار رفته در ساخت صفحه لمسی ارائه شده می باشد. این روش تلفیقی از روش تحلیل سیگنال Liu در صفحات لمسی آکاستیکی و صفحات لمسی ساخته شده از سنسور های مادون قرمز ارائه شده توسط Moeller می باشد. مهمترین تفاوت روش ارائه شده با روش های قبلی، علاوه بر سخت افزار ارائه شده، نحوه تحلیل داده ها و تغییر در مدل سازی داده های بکار رفته با بهره گیری از روش نزدیکترین همسایه می باشد. نتایج نشان دهنده بهبود عملکرد این روش نسبت به روش Liu در بستر جدید ارائه شده می باشد.

تعاریف

در این پایان نامه از تعاریف جدیدی صحبت به میان آورده شده می باشد که به دلیل وسعت کاربرد آغاز لازم می باشد تا این تعاریف را در چند خط معرفی نموده تا خواننده بتواند به بهترین نحو از مطالب بهره گیری نماید:

– صفحه لمسی: به تمامی اجسام مسطحی که با لمس آنها بتوان مکان لمس شده در آنها را تشخیص دادصفحه لمسی گفته می شوذ. صفحات لمسی در ابعاد مختلف و انواع مختلف در نظر گرفته می گردد.

– بستر: به سیستمی سخت افزاری اعم از نوع و نحوه بهره گیری از سنسور ، جنس مواد بکار رفته در صفحه یا صفحات، نحوه قرارگیری صفحه یا صفحات ، تمامی مدارات جانبی . غیره ارائه شده توسط فرد یا افراد می باشد که در نهایت منجر به تولید یک صفحه لمسی می گردد.(سه بستر مختلف در این پایان نامه ارائه و مطالعه می گردد)

– روش در بستر : به روش های نرم افزاری که به کمک آن بتوان مکان لمس شده در صفحه لمسی را تشخیص داد اتلاق میگردد.(سه روش در این پایان نامه ارائه و مطالعه می گردد)

فصل اول: مقدمه

1- مقدمه

1-1- مقدمه

امروزه بهره گیری از صفحه نمایش های لمسی، بسیار گسترده شده و با در نظر داشتن این طریقه در حال پیشرفت تقاضای بهره گیری از آن نیز رو به افزایش می باشد(شکل 1-2 نشانگر افزایش روز افزون بهره گیری از این تکنولوژی را نشان می دهد). به گونه ای که نظر بسیاری از کمپانی ها و موسسات بین المللی را به خود جلب کرده می باشد، تا جایی که بسیاری از موسسات در حیطه های مختلف کاری مانند IT, Medicine ,Computer, ATM و غیره کوشش در بکارگیری و پشتیبانی از این تکنولوژی نه چندان جدید در محصولات خود را داشته اند(شکل 1- 1).

همچنین بهره گیری از این تکنولوژی به گونه ای شایع شده که اغلب کشورهای صنعتی جهان تمایل خاصی به بهره گیری از آن در محصولات مختلف خود نموده اند، به عنوان مثال طی مطالعه های انجام شده توسط موسسه DisplaySearch آمریکا در سال 2010 بیشترین میزان بهره گیری از صفحه نمایش لمسی در محصولات ژاپنی وسپس در آمریکایی بوده می باشد.(شکل 1-2 بیانگر این موضوع می باشد.)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به علاوه، در مطالعه های انجام شده توسط همین موسسه در سال 2011 ، پیش بینی شده می باشد که میزان خرید این محصول تا سال 2014 رشدی حدود 105 درصدی خواهد داشت. (بیش از دو برابر نسبت به سال 2011) که این خود نشان دهنده اهمیت این تکنولوژی می باشد. (شکل 1-3).

2-1- دسته بندی صفحات لمسی

از زمان پیدایش این تکنولوژی انواع مختلفی از صفحه نمایش های لمسی تولید و ارائه شده می باشد و با گذشت چیزی نزدیک به سه دهه از ساخت و ارائه اولین مدل از این تکنولوژی همچنان موضوعات مطرح در این حیطه جذاب و مورد توجه محققین در علوم مختلف می باشد. بدلیل طیف گسترده تولید کنندگان و تنوع تحقیقات در این زمینه، دسته بندی های مختلفی تاکنون برای انواع مختلف صفحات لمسی ارائه شده می باشد که معروف ترین آن ها عبارتند از:

الف) دسته بندی Wigdor

این نوع از دسته بندی بر اساس داده های دریافتی و نحوه پردازش صفحه لمسی مورد نظر می باشد که در شکل1-5 نشان داده شده می باشد [47].

ب) دسته بندی Walker

این دسته بندی بر اساس نوع پلتفرم ، میزان شفافیت صفحه و غیره تقسیسم بندی شده می باشد شکل 1- 4 نشان دهنده این نوع دسته بندی می باشد [40].

ج) دسته بندی موسسه آمریکایی Display Search [1]

در این نوع دسته بندی معیار نوع سنسور ها و تکنولوژی ساخت هر یک از صفحات لمسی می باشد که در شکل1-6 به صورت نموداری رسم شده می باشد[46].

د) ارائه دسته بندی جدید

همان گونه که تصریح گردید هر یک از این دسته بندی ها به مقصود خاصی و توسط شخص یا موسسه خاصی ارائه شده می باشد. از آنجا که موضوع مورد مطالعه در این رساله پیرامون مسئله موقعیت یابی – تشخیص مکان انگشت یا انگشتان قرار داده شده بر سطح صفحه لمسی – در صفحات لمسی می باشد لذا این موضوع به گونه کامل در هیچ یک از دسته بندی های فوق به آن تصریح نشده می باشد و نمی توان آن را در این دسته بندی ها گنجاند، پس در اینجا دسته بندی جدیدی ارائه می گردد که ترکیبی از دسته بندی های فوق بوده و مسائل مطرح در این رساله را نیز پوشش دهد،که به صورت زیر ارائه می گردد:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در این جا معیار نحوه عملکرد صفحه نمایش می باشد ، همانطور که تصریح گردید شرکت ها و موسات زیادی در زمینه صفحات لمسی فعالیت داشته اند وهر یک سیاست خاص خود جهت حل مسئله موقعیت یابی اتخاذ کرده اند که می توان آنها را در دو دسته گنجانید که عبارتند از:

– Exact base: در بعضی پژوهش ها از روش های سخت افزاری جهت بالاتر بردن دقت و سرعت موقعیت یابی بهره گیری کرده اند. روش هایی مانند: افزایش تعداد سنسور ها، محل و نحوه قرارگیری سنسور ها ،تغییر سایز و کوچک سازی سنسور ها و …

– Approximation base: در این دسته به جای روش های سخت افزاری از مدل سازی،تحلیل سیگنال و پردازش داده ای به جای روش های سخت افزاری بهره گیری شده می باشد.

همچنین میتوان باز صفحات لمسی را از نظر جنس بدنه[1] صفحه لمسی نیز به دو دسته متفاوت تقسیم نمود،در مجموع دسته بندی به صورت نشان داده شده در شکل1- 7مفروض میباشد.

در این پایان نامه هدف به وجود آوردن دسته ای جدید از صفحات لمسی می باشد که از ترکیب روش های ارائه شده در صفحات نوع  Acoustic waveاز دسته صفحات لمسی Approxsimation base ها و صفحات نوع Infrared از دسته Exact base میباشد به این شکل که بستر طراحی شده از نوع Infrared انتخاب شده و روش های تحلیل سیگنال ارائه شده در نوع Aciustic بر روی داده های گرفته شده از این بستر اعمال می گردد . هدف اصلی این روش ارائه راه حلی جهت کاهش هزینه ها و کاهش وابستگی سخت افزاری صفحات لمسی مادون قرمز می باشد. در این صورت در روش دسته بندی ارائه شده زیر گروهی جدید به نام Infrared wave معرفی میگردد.

[1] Platform

[1] Acoustic Touch Sesing

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 93

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان