پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع

عنوان:

شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت گردشگری مطالعه موردی کلانشهر تبریز

استاد راهنما:

دکتر سهراب عبدا… زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………. 2

تعريف مسأله و بيان اصلي تحقيق……………………… 2

ضرورت انجام تحقيق:…………………….. 3

فرضيه ها…………………….. 4

هدف ها ……………………..4

کاربرد پژوهش……………………… 4

روش انجام تحقيق :…………………….. 5

فصل دوم: بیشینه صنعت گردگشری و تعاریف آن

2-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی………………………. 7

2-1-1 تعریف گردشگر وگردشگری………………………. 7

2-1-2- فضای سبز……………………… 10

2-1-3- مفهوم واژه پارک و تفرجگاه در گردشگری…………… 11

2-1-4-تعریف پارک های مسافر……………………… 12

2-1-5- مسافر……………………… 13

2-1-6- ویژگی های پارک ها ……………………..13

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-7- تأثیر پارک ها…………………….. 14

2-1-8- خدمات گردشگری………………………. 14

2-2- پیشینه گردشگری………………………. 17

2-2-1- گردشگری در دین مبین اسلام……………………… 17

2-2-2- پیشینه تاریخی گردشگری………………………. 17

2-2-3- پیشینه گردشگری در ایران……………………… 21

2-2-3-1- سابقه مراکز و سازمان های گردشگری در ایران……………. 22

2-3- انواع گردشگری………………………. 23

2-3-1- گردشگری تاریخی………………………. 25

2-3-2- گردشگری فرهنگی………………………. 25

2-3-3–گردشگری مذهبی………………………. 25

2-3-4- گردشگری تفریح و تفرج……………………… 26

2-3-5 – گردشگری تجاری………………………. 26

2-3-6- گردشگری مناطق جنگی………………………. 26

2-3-7- گردشگری ورزشی………………………. 27

2-3-8 – گردشگری سلامت………………………. 27

2-3-9- گردشگری تحصیلی………………………. 27

2-3-10- گردشگری قومی و عشایری………………………. 27

2-3-11- گردشگری ماجراجویانه……………………… 28

2-3-12- گردشگری شهری………………………. 28

2-3-13- گردشگری روستایی………………………. 30

2-4- اکوتوریسم……………………… 31

2-5- گروه‌های گردشگری………………………. 32

2-6- توسعه پايدار گردشگري………………………. 33

2-7- منابع و جاذبه‌هاي گردشگري………………………. 36

2-8- اثرات گردشگری………………………. 37

2-8-1- اثرات اقتصادی، سیاسی……………………… 37

2-8-2- اثرات فرهنگی، اجتماعی گردشگری………………………. 39

2-8-3- اثرات زیست محیطی گردشگری………………………. 40

الف ـ اثرات مثبت………………………. 43

ب ـ اثرات منفی:…………………….. 43

2-9- مدیریت گردشگری………………………. 45

2-10- برنامه‌ريزي گردشگری………………………. 46

2-11- صنعت گردشگری و بازاریابی………………………. 49

فصل سوم: روش کار و مدلسازی پیشنهادی مدل کانو

1-4. پیشینه مدل……………………… 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

محدوده مورد مطالعه……………………… 52

مقدمه……………………… 52

3-1- وسعت و موقعیت مطلق و نسبی تبریز……………. 52

3-2- ویژگی های جمعیتی………………………. 55

3-3- جاذبه های گردشگری شهر تبریز……………………… 58

3-3-1- جاذبه‌هاي تاريخي تبريز……………………… 59

3-3-2- جاذبه های فرهنگی شهر تبریز……………………… 66

3-3-3- جاذبه های تفریحی شهر تبریز……………………… 70

3-4-4- جاذبه های مذهبی و زیارتگاهی شهر تبریز………. 72

3-5-خدمات گردشگری شهر تبریز……………………… 77

3-5-1- هتل ها…………………….. 77

3-5-2- مسافرخانه ها…………………….. 78

3-5-3- رستوران ها، غذاخوری ها و فست فودها………….. 80

3-5-6-شبکه های ارتباطی………………………. 81

3-5-6-1-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه……………………… 81

3-5-6-2- سازمان پایانه های مسافربری (ترمینال) تبریز…………… 81

3-5-6-3-شبکه ارتباطی راه آهن……………………… 82

3-5-6-4-فرودگاه و ارتباط هوایی………………………. 82

3-5-6-5- مراکز اطلاع رسانی و گردشگری تبریز……………………… 82

3-5-6-6-تورهای تبریز گردی………………………. 82

3-6-دید کلی………………………. 83

3-7- انواع بررسیهای نمونه‌ای……………………… 84

3-8- انواع نمونه گیری تصادفی………………………. 85

3-9-انواع نمونه گیری………………………. 85

فصل چهارم: جمع آوری داده ها و تحلیل

4-1 -روش تحلیل و وزن دهی بر اساس مدل کانو………… 91

4-2- مدل تحلیلی کانو……………………… 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………. 98

پیشنهادات………………………. 98

منابع و مآخذ……………………… 101

پیوست‌ها…………………….. 109

پیوست شماره 1……………………… 110

پیوست 2 نمونه هایی از اماکن تاریخی و گردشگری شهر تبریز…………. 112

چکیده:

صاحب نظران از اشکال مختلفی از گردشگری نام می برند. سرآمد انواع این گردشگری ها و پر مشتری ترین آنها گردشگری شهر ی می باشد، بطوری که در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت، شهر پایه و اساس توسعه گردشگری می باشد. ایجاد و توسعه فضاهای شهری مناسب، بازسازی فضاهای شهری و ایجاد خدمات گردشگری یکی از راهبردها و رویکردهای مهم توسعه گردشگری می باشد.

شهر تبریز مانند تعداد زیادی از شهرهای قدیمی ایران دارای ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه در حوزه گردشگری می باشد. شناخت ظرفیت ها و توانمندی های مناطق گردشگری، مدیریت و برنامه ریزی و از همه مهمتر ایجاد خدمات گردشگری مناسب برای گردشگران از گام های مهم و اساسی در توسعه گردشگری این شهر کهن می باشد. پس پایان نامه حاضر در کوشش برای یافتن ابزارهای توانمندسازی این مقوله مهم و ضروری می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

توسعه صنعت گردشگری مانند اقداماتی می باشد که هم در کشورهای پیشرفته و هم در بعضی از کشورهای در حال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی انجام می گردد. پژوهش حاضر نیز به توسعه خدمات این صنعت در بخش گردشگری شهری می پردازد. در این فصل مبانی نظری پژوهش مانند تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی، و اظهار اصلی پژوهش همراه با ضرورت پژوهش اظهار خواهد گردید.

تعریف مسئله و اظهار اصلی پژوهش:

گردشگری در 50 سال اخیر به شکل یکی از مهمترین پدیده های انسانی معاصر در آمده می باشد؛ پدیده ای که آثار شگرفی بر جوامع انسانی گذاشته و باعث رشد همه جانبه کشور های پیش رو در این صنعت شده می باشد( کاظمی،1387).واژه توانمندسازی در فرهنگ وبستر ( کسب استقلال و خود مختاری ارادی یا قدرت قانون) عنوان گردیده می باشد(فرهنگ لغت وبستر،2006). WTOتوانمندسازی را فرایندی دانسته که طی آن افراد برای غلبه بر موانع پیشرفت،فعالیت هایی انجام می دهد که باعث تسلط آن ها در تضمین سرنوشت خود می گردد. در تعریفی دیگر توانمندسازی دسترسی به اطلاعات، آموزش، منابع، قدرت تصمیم گیری، خود مختاری و تسلط بر زندگی خود تعریف شده می باشد(Ananymous,2005). لشلی (1999) با تاکید بر ابعاد توانمندسازی عملاً عوامل موثر بر توانمندسازی را شامل توجه مدیریتی(احتیاط کاری مدیریت در واگذاری اختیارات)، ساختار وظیفه (درجه ای از استقلال اقدام در انجام وظایف محوله)، فرهنگ سازمانی( درجه ای که فرهنگ سازمانی احساس توانمند سازی را تقویت می کند) و نوع تقویت کننده( انگیزه کاری مبتنی بر پاداش یا احساس مالکیت در بین افراد) می داند. او معتقد می باشد که ترکیب های مختلف این عوامل، اشکال متفاوتی از توانمندسازی را به نمایش می گذارد. علاوه بر جایگاه اقتصادی ، تأثیر فرهنگی صنعت گردشگری در توسعه جهانی مهم می باشد. مهمترین پیام صنعت گردشگری، تعامل و تبادل فرهنگ ها و به تعبیری تحقق گفتگوی تمدن ها می باشد. یافتن مشترکات اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با نوع ساختار ها و روابط اجتماعی، آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی، قابلیت های علمی، مردم شناسی، شناخت خرده فرهنگ ها و … مانند این گفتگوهای ماندگار می باشد.

در این پژوهش کانو به عنوان تکنیک مناسب جهت ارزیابی و طبقه بندی توانمندسازی و ابزار های صنعت گردشگری معرفی و در یک پژوهش میدانی مورد بهره گیری قرار می گیرد. این دسته بندی می تواند مبنای اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات مناسب در راستای ارتقای صنعت گردشگری باشد.

ضرورت انجام پژوهش:

بهره گیری از تجارب شخصی برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب به تنهایی در پژوهش کافی نیست. اتخاذ تصمیمات صحیح و بهتر به مقصود روایی بیشتر فرض ها، ضرورت بهره گیری از نتایج تجربه و تحقیقات دیگران، پژوهش را بیش از پیش بر معیار های علمی و عملی استوار می سازد و گرایش ها و معیار ها و … شخصی و ذهنی را تا حدی کاهش می دهد. در حوزه گردشگری پژوهش و پژوهشی مشابه و یا تحت عنوان ( توانمند سازی ابزار های صنعت گردشگری بر اساس مدل کانو) صورت نگرفته می باشد اما ایزدی و همکارانش (1387) در تحقیقی تحت عنوان ( مطالعه میزان رضایتمندی دانشجویان با در نظر داشتن معیار نتایج مدل EFQM مطالعه موردی دانشگاه مازندران) به این نتیجه رسیده اند که تنها حدود 40% افراد نمونه رضایت خود را از خدمات آموزشی ارائه شده، اعلام نمودند و در بین دانشکده ها و … و در بین گروه های آموزشی، از سایر گروه های آموزشی، مشتری محور تر می باشد. گردشگری صنعتی می باشد که تأثیر و اهمیت خود را در طریقه توسعه کشور های مختلف جهان به شکل عمیقی نشان داده و یکی از منابع مهم در آمدی برای کشور های جهان به شمار می رود.

فرضیه ها:

– بین توانمدی های ابزار های صنعت گردشگری با توسعه صنعت گردشگری ارتباط معناداری هست.

– مدل کانو می تواند در شناسایی توانمند سازی ابزار های صنعت گردشگری دارای تاثیر واقع گردد.

با توانمند سازی ابزار های صنعت گردشگری می توان شاهد توسعه این صنعت بود.

هدف ها:

مانند هدف اصلی این پژوهش مطالعه میزان توانمند سازی ابزار های صنعت گردشگری با بهره گیری از مدل کانو می باشد. برای رسیدن به این هدف اصلی لازم می باشد که اهداف فرعی مطرح گردد که از آن جمله می توان به موارد زیر تصریح نمود:

– شناسایی توانمندی های صنعت گردشگری بر اساس طراحی پرسشنامه منطبق با معیارهای مدل کانو

– ایجاد و افزایش فرصت های شغلی با ارایه راه در حوزه گردشگری با بهره گیری از تمامی ابزار های این صنعت

کاربرد پژوهش:

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد و می تواند با مطالعه عمیق و اکتشافی ابزار های صنعت گردشگری، راهکار های علمی و عملی را در اختیار مسئولان قرار دهد.

روش انجام پژوهش:

پژوهش حاضر به لحاظ نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و روش این پژوهش پیمایشی می باشد که برای دست یابی به اهداف پژوهش، پرسش نامه ابزار اصلی پژوهش خواهد بود. که بر اساس مدل کانو منطبق بر رضایت مندی و افزایش جذابیت ها خواهد بود از نقطه نظر هدف پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حوزه گردشگری می باشد. روش نمونه گیری به کار گرفته شده در این پژوهش تصادفی در یک روز مشخص با بهره گیری از روش مورگان می باشد.(مورگان-2009)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 143

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان