مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 2

شکل دهی به هویت اجتماعی یک جامعه عبارتند از: باورها ( جهان¬بینی)، ارزش¬ها (ایدئولوژی) و سبک زندگی (نظام ترجیحات رفتاری). تمایزات و تفاوت¬های جوامع مختلف نیز به همین سه مؤلفه عمده بازگشت می¬کند. غفلت از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 3

آنچه عمیقاً احساس می¬کرد یا آنچه بر اراده¬ی او تاثیر می¬گذاشت، او را به اطاعت می¬خواند یا به عذاب تهدید می¬کرد، یا وعده¬ پاداش می¬داد یا به اجتماع خود پایبند می¬کرد (اسمیت، 1963؛ به نقل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی

انسان مجموعه‌ای است از بدن، اعصاب، روح و روان. از این رو نیاز است که تمام جنبه‌های حیات او مد نظر قرار گیرند. در واقع وقتی از انسان به عنوان موجودی یکپارچه، با تمام ویژگی¬های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مهمترین مواردی که برای خرید کانکس باید بدانید

کانکس چیست برای تعریف کانکس مقالات و نظرهای مختلفی وجود دارداما در این مطلب سعی داریم شمارا با معانی و کاربردهای کانکس آشنا سازیم.درواقع کانکس به اتاقک های پیش ساخته ای اطلاق میشود که با تمام شرایط آب و Read more…

By 92, ago